برچسب: simple GEt UnityWebRequest

0

تکه کد #C ارسال درخواست GET به سرور و دریافت متن با UnityWebRequest در Unity3D

توی این تکه کد درخواستی به سرور سایت jsonplaceholder.typicode.com ارسال میشه و درصورت عدم وجود خطا متن دریافت میشه و لاگ میشه.

www.000webhost.com